Akademik Wiary. Zapraszamy! To nasze piąte spotkanie. Wsłuchajcie się i mówcie o tym dalej.