Aby nie zabrakło tych, którzy będą czynić cuda

Środa, Św. Wincentego à Paulo, prezbitera (27 września), rok I, Łk 9,1-6

Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!» Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

 

Apostołowie otrzymali władzę nad złymi duchami oraz zdolność leczenia chorób. Liczne uzdrowienia duchowe i fizyczne, które dokonywały się poprzez ręce pierwszych uczniów Jezusa, znajdują swoje potwierdzenie na kartach Dziejów Apostolskich. Każdy współcześnie żyjący biskup i kapłan jest następcą Apostołów. W momencie święceń otrzymuje tę samą władzę, jaką otrzymali pierwsi Apostołowie bezpośrednio od samego Jezusa.

Ale czy obecnie ta władza jest w pełni wykorzystywana?

W wielu wspólnotach tak, a modlitwa o uzdrowienie jest tam bardzo żywa i przynosi konkretne owoce. Są też kapłani, którzy jako egzorcyści wyrzucają złe duchy. Jeśli gdzieś nie widzimy jeszcze cudów, to może po prostu wciąż za mało wierzymy, że Jezus także dziś w swoim Kościele działa w taki sam sposób, w jaki działał przeszło dwa tysiące lat temu. Może nasza wiara jest wciąż jeszcze zbyt słaba, aby prosić Jezusa o te same cuda, jakich dokonywał, gdy chodził po ziemi.  Apostołowie, kiedy otrzymali władzę uzdrawiania, wyszli i chodzili po wsiach oraz miastach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając. Prośmy zatem, aby nie zabrakło nigdy gorliwych kapłanów, którzy z takim samym zapałem i wiarą będą realizowali swoją misję, jak czynili to Apostołowie. I prośmy także za wszystkich wiernych, aby mieli odwagę prosić Jezusa, przez pośrednictwo kapłanów, aby również i dziś dokonywały się cuda.