Adoptowani

Wtorek, Najśw. Maryi Panny Bolesnej (15 września), rok II, J 19,25-27

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Co czuła Maryja, kiedy spoglądała na konającego Jezusa? Spełniały się słowa proroka Symeona: „A Twoją duszę miecz przeniknie (…)”. Serce Maryi cierpiało, patrząc na niewinną mękę swojego Syna. Jednak w tej scenie Bóg zaplanował coś więcej. Jezus w ostatniej chwili swego ziemskiego życia nie zapomniał o tych, do których przyszedł. Oddał każdego w Jej matczyną opiekę: „Niewiasto, oto syn Twój”. 

Jesteśmy adoptowani przez Boga. Odwzajemniajmy tę miłość.