I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

 

Za kilka dni rozpocznie się Adwent, czyli nasz czas przygotowania na przyjście Pana Jezusa. To czas, kiedy mamy przygotować nie tylko nasz dom, aby był czysty i wyglądał odświętnie. To jest przede wszystkim czas, kiedy mamy zmienić swoje wnętrze – serce.  

Pan Jezus powołuje dziś swoich Apostołów. Wszyscy bez wahania zostawiają swoją pracę i idą za Nim. Każdy z nas jest tak samo wezwany przez Pana Jezusa, aby podążać za Nim. A wezwanie to dotyczy przemiany serc i stawania się lepszymi, abyśmy byli małymi Apostołami w tych miejscach, w których przebywamy: szkole, uczelni lub pracy. 

Niech każdy z Nas będzie Adwentowym Apostołem, który dzieli się swoimi dobrymi uczynkami i wiarą z innymi.