Zmiłuj się nad nami, Władco, Boże wszechrzeczy, i spojrzyj, ześlij bojaźń przed Tobą na wszystkie narody. Niech Cię uznają, jak my uznaliśmy, że nie ma Boga prócz Ciebie, o Panie! Odnów znaki i powtórz cuda. Zgromadź wszystkie szczepy Jakuba i weź je w posiadanie, jak było od początku. Panie, zmiłuj się nad narodem, który jest nazwany Twoim imieniem, nad Izraelem, którego przyrównałeś do pierworodnego. Zlituj się nad Twoim świętym miastem, nad Jeruzalem, miejscem Twego odpoczynku! Napełnij Syjon wysławianiem Twej mocy i lud Twój chwałą swoją! Daj świadectwo tym, którzy od początku są Twoimi stworzeniami, i wypełnij proroctwa dane w Twym imieniu! Daj zapłatę tym, którzy oczekują Ciebie, i prorocy Twoi niech będą uznani za prawdomównych! Wysłuchaj, Panie, prośby tych, co Cię błagają, zgodnie z błogosławieństwem Aaronowym dla Twego ludu. Niech wszyscy na ziemi poznają, że jesteś Panem i Bogiem wieków.

 

Uważa się, że autorem tej księgi jest zhellenizowany Żyd żyjący w I wieku przed Chrystusem, prawdopodobnie w Egipcie, bo na to wskazuje wybrzmiewająca w tekście znajomość form ówczesnego piśmiennictwa pogańskiego. Tam też działała największa diaspora żydowska. Jej środowisko spotykało się na co dzień z kulturą hellenistyczną, z politeizmem, czyli światem bogów greckich. Palestyna jest w tym czasie okupowana przez Seleucydów i w niej również szerzy się pogańska kultura grecka. Księga przepełniona jest szacunkiem dla religii żydowskiej, jej autor bardzo troszczy się o jej losy. Pokazuje swoją miłość do patriarchów i narodu izraelskiego, gardzi kultem bożków i jest przekonany o wyjątkowym posłannictwie Izraela, o jego wezwaniu do głoszenia prawa Bożego w całym świecie. Czerpie wskazówki dla życia z każdego prawego człowieka z przeszłości, z historii wyjścia Żydów z niewoli Egipskiej i z dziejów wspomnianych patriarchów. Kluczowy jest też dla niego szacunek dla Bożych przykazań. Te wszystkie treści wybrzmiewają w dzisiejszym czytaniu i jeśli przyjrzymy się im uważniej, stwierdzimy, że ich przesłanie jest absolutnie aktualne właśnie dzisiaj, i to w naszym świecie coraz bardziej zdominowanym przez pogaństwo i postępującą laicyzację. Nasz „cywilizowany świat”, kształtowany przez dwa tysiące lat przez Biblię i Kościół, dokonuje w tej chwili zdecydowanego kroku w tył. Dlatego prośby kierowane do Boga w tym czytaniu nie wymagają dodatkowych komentarzy!