Aniołowie

Wtorek, Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (29 września), rok II, J 1,47-51

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!». Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

 

Aniołowie udzielają człowiekowi wszelkiego rodzaju dobra. Kochają, służą, dzielą się, pouczają, uwielbiają. Aniołowie to także wyjątkowi ewangeliści. Jak pisze św. Augustyn w „Homiliach na Ewangelię św. Jana”: „(…) głoszą Chrystusa jak najlepsi kaznodzieje (…). Od stóp do głów, od początku do samego końca”. Są obecni przy wniebowstąpieniu, zmartwychwstaniu, pojawiają się w ciągu ziemskiego życia Chrystusa: przy narodzinach, a nawet przed Jego poczęciem, by zwiastować nadchodzącą Dobrą Nowinę.

Również Jezus zapowiada nadejście aniołów Bożych, którzy Jemu samemu będą usługiwać. Prośmy, aby i nas prowadzili przez życie bezpieczną drogą do zbawienia.