Ankieta

Niedziela, XXIV Tydzień Zwykły, rok B, Mk 8,27-35

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?». Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

 

Ankieta, sondaż, opinii są dziś bardzo popularne. Każdy chce być właściwie oceniony, zrozumiany. Dlatego z ciekawością sprawdza: co też ludzie sądzą o mnie, o moich zarządzeniach, o mojej działalności. 

Jezus również przeprowadził tego rodzaju ankietę, choć w innym celu. Nie musiał się dowiadywać, co inni sądzą o Nim, bowiem wiedział to doskonale. Ankieta ta jednak dała Mu okazję do sprostowania ludzkiego myślenia Apostołów.

A co ja odpowiedziałbym Jezusowi na postawione przez Niego pytania?