Ars Celebrandi: praktyczna realizacja Desiderio desideravi

W sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu trwają warsztaty liturgiczne „Ars Celebrandi”.

Prawie dwieście osób z Polski i zagranicy uczy się na nich umiejętności potrzebnych do celebrowania Mszy Świętej w starszej formie rytu rzymskiego. Obecna, dziewiąta edycja warsztatów nabrała wyjątkowego charakteru dzięki najnowszemu dokumentowi papieża Franciszka poświęconemu liturgii, listowi apostolskiemu Desiderio desideravi. Zachęcając do stałego poznawania sztuki celebrowania, papież Franciszek użył w nim łacińskiego sformułowania ars celebrandi, które jest również nazwą warsztatów. – To nas motywuje, by jak najstaranniej przyswoić treść tego dokumentu i stosować go w prowadzeniu warsztatów – mówi ks. Paweł Korupka, kapelan warsztatów „Ars Celebrandi”. – Zawsze kładliśmy nacisk, by na naszych warsztatach nabywaniu umiejętności praktycznych towarzyszyła głębsza formacja liturgiczna, katechetyczna i duchowa, ale teraz ma to dla nas jeszcze większe znaczenie.

Warsztaty „Ars Celebrandi” odbywają się w Licheniu, w diecezji włocławskiej, za zgodą i z błogosławieństwem ordynariuszy tej diecezji: najpierw biskupa Wiesława Meringa, a obecnie biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. W ostatnią sobotę 9 lipca biskup Wętkowski nawiedził warsztaty przy okazji wizyty w sanktuarium licheńskim. Odwiedził każdy z warsztatów tematycznych, kaplice wykorzystywane do odprawiania Mszy Świętej oraz zakrystie, a także zapoznał się z kadrą i uczestnikami.

– Biskup ordynariusz jest pierwszym liturgiem diecezji, dlatego obecność księdza biskupa Krzysztofa wśród nas bardzo nas uradowała – mówi Tomasz Olszyński, główny koordynator warsztatów. – Troska o staranność celebracji, o szaty liturgiczne i właściwą muzykę liturgiczną, jaką okazał podczas odwiedzin, motywuje nas do jeszcze większego zaangażowania w naszą pracę.

W ramach „Ars Celebrandi” odbywają się warsztaty kapłańskie, ministranckie i chorałowe (te ostatnie oddzielnie dla kobiet i mężczyzn). Duża część uczestników to młodzież. Organizatorów szczególnie cieszy fakt, że na „Ars Celebrandi” rodzą się powołania kapłańskie i zakonne. – Przez dziewięć lat istnienia warsztatów niejednokrotnie widzieliśmy, że biorący w nich udział przyjeżdżali najpierw jako osoby świeckie, potem klerycy, a w końcu jako kapłani – mówi ks. Paweł Korupka. – W sumie jest to już ponad dwadzieścia osób.

Część uczestników nie bierze udziału w konkretnych warsztatach tematycznych, lecz traktuje pobyt na „Ars Celebrandi” jako prywatne rekolekcje. Taka forma udziału także jest możliwa. Oprócz Mszy Świętych celebrowana jest codzienna liturgia godzin (jutrznie, nieszpory i komplety) i głoszone są kazania rekolekcyjne. W tym roku kaznodzieją jest ks. Karol Matecki, salwatorianin. – Tematem przewodnim tegorocznych kazań jest fakt, że liturgia jako taka (niezależnie od sprawowanego rytu) nas zmienia, przemienia serce człowieka, jest antycypacją nieba – mówi.

Warsztaty prowadzone są ściśle według wymogów dokumentów papieża Franciszka, z Traditionis custodes na czele. Między innymi od kapłanów, którzy pragną odprawić Mszę Świętą w starszej formie rytu rzymskiego, organizatorzy konsekwentnie wymagają posiadania zgody swojego biskupa.

Organizatorem warsztatów „Ars Celebrandi” w Licheniu jest Stowarzyszenie „Una Voce Polonia” afiliowane do międzynarodowej federacji katolików przywiązanych do starszej formy liturgii rzymskiej Foederatio Internationalis Una Voce. Patronatu medialnego udzielają im prestiżowe tytuły katolickie, takie jak EWTN Polska, Pastores, Przewodnik Katolicki, Rycerz Niepokalanej, Miłujcie się, liturgia.pl, profeto.pl, misyjne.pl (Misyjne Drogi) oraz Rorate Caeli (USA). W tym roku warsztaty trwają od 7 do 14 lipca.

Fot. Paweł Kucharski