Autentyczność

Środa, Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika (21 czerwca), rok I, Mt 6,1-6.16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

 

Jezus zachęca nas, abyśmy zawsze zachowywali się w autentyczny sposób. Ale w jaki? Pozwól, że podpowiem, jak to może wyglądać.

Realizuj z radością wszystkie obowiązki. Staraj się każdego dnia jak najczęściej uśmiechać i spełniać wiele dobrych uczynków. Postaraj się też czasami odmawiać sobie czegoś, co najbardziej Ci smakuje, np. słodyczy.

A najważniejszą postawą niech będzie modlitwa. Spróbuj, kiedy tylko sobie przypomnisz, pomyśleć o Panu Jezusie, a kiedy już o Nim pomyślisz, to postaraj się zaraz, jak najszybciej, spełnić jakiś dobry uczynek.

W tej Ewangelii Pan Jezus w cudowny sposób chce Ci pomagać i uczyć Cię różnych pięknych postaw.