Bądź gwałtowny

Czwartek, II Tydzień Adwentu, rok II, Mt 11,11-15

Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!»

 

Królestwo Boże zdobywają ludzie gwałtowni! Tacy jak Jan Chrzciciel, który był konkretny i zdecydowany. Wiedział, że może pociągnąć ludzi do Boga tylko w ten sposób. Dzięki Bożej miłości miał w sobie entuzjazm, którym zarażał innych.

Ty też bądź „Bożym wariatem”. Zdobywaj i walcz o królestwo Boże pomimo przeszkód i trudności, pomimo grzechów i chwil zwątpienia. Nie czekaj aż życie samo się jakoś potoczy, ale zaplanuj je i działaj! Bądź gwałtowny w dążeniu do świętości, weź zbawienie w swoje ręce!