Bądź wdzięczny!

Środa, XXXII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 17,11-19

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?». Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

 

Bądź wdzięczny! Oto przesłanie dzisiejszej Ewangelii. Postawa wdzięczności i dziękczynienia jest jednym z najskuteczniejszych sposobów wzrostu w wierze, która prowadzi do odkrywania rzeczywistej obecności Boga w naszym życiu. Człowiek wdzięczny więc to człowiek zbawiony, bo umiejący cieszyć się w codzienności owocami śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Duchu Święty, daj nam łaskę życia dziękczynieniem.