Bądźcie...

Poniedziałek, II Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Łk 6,36-38

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

 

Święty Franciszek znany był z tego, że rozumiał Słowo Boże dosłownie i tak wprowadzał je w życie. Czytając dzisiejszy fragment Ewangelii, śmiało możemy naśladować Ojca Serafickiego w tej praktyce. Żyj Ewangelią i rób, co chcesz...