Bez słowa

Niedziela, II Tydzień Adwentu, rok B, Mk 1,1-8

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

 

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii może dziwić miejsce, które za pośrednictwem Jana Chrzciciela wybrał sobie Bóg do głoszenia Słowa. Nie jest to żadna synagoga czy centrum gwarnego miasta, lecz pustynia. Hebrajskie słowo midbar, greckie eremos oznacza pustynię, pustkowie, miejsce opustoszałe. Ciekawa jest etymologia tego słowa – dabar w języku hebrajskim oznacza słowo, z kolei midbar oznacza dosłownie bez słowa, czyli tam, gdzie nie ma słowa ludzkiego, gdzie panuje milczenie. I właśnie w takie miejsce przychodzi dzisiaj Bóg ze swoim Słowem. Milczenie to często „miejsce”, w którym Bóg na nas czeka.

Przypomnijmy sobie spotkanie Eliasza z Bogiem: A po wichurze trzęsienie ziemi: Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł (...) (1 Krl 19, 1213). Hebrajski tekst mówi dosłownie, że Eliasz usłyszał szmer lub odgłos łagodnego milczenia (demama).

Aby więc usłyszeć głos Boga, trzeba więc najpierw zamilknąć. Nie usłyszysz go w zgiełku, ogłuszony tysiącem słów wypowiadanych przez siebie lub przez innych. Jeśli chcesz odnaleźć Go w tym Adwencie, to wejdź w milczenie i w nim trwaj.