Bez wybiórczości i kompromisów

Czwartek, Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu (2 stycznia), rok II, 1 J 2,22-28

Najmilsi: Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne. To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd. Co do was to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w Nim tak, jak was nauczył. Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.

 

Jednym z podstawowych zadań każdego chrześcijanina jest walka z kłamstwem, które Antychryst za wszelką cenę chce nam wmówić. Należy zachowywać szczególną czujność, gdyż metody stosowane przez „mędrców współczesnego świata” są coraz bardziej przebiegłe i wyszukane. Nie można pozwolić, by zamęt i fałsz tworzone wokół najwyższych wartości i podstawowych prawd stawały się normalnością. Zawsze trzeba wracać do początku, do słowa prawdy, które powinno być drogowskazem dla każdego człowieka. A początkiem wszystkiego jest Bóg w Trójcy Jedyny!

Niech rozpoczynający się rok będzie czasem pogłębiania i umacniania naszej wiary, która zapewni nam pokój, radość, a także zdrowie, tak często wymieniane w składanych życzeniach... W naszych rodzinach, miejscach pracy i innych wspólnotach bądźmy obrońcami prawdziwych wartości i uczmy się skutecznie rozróżniać prawdę od kłamstwa. Jeśli w tych najważniejszych sprawach nie będziemy akceptować wybiórczości, handlowania i fałszywych kompromisów, to „w dniu Jego przyjścia nie doznamy wstydu”!