Bezgraniczne zaufanie

Poniedziałek, Święto św. Andrzeja, apostoła (30 listopada), rok I, Mt 4,18-22

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

 

Powołani Apostołowie natychmiast odpowiadają na głos Chrystusa. Zostawiają wszystko i idą za Nim. Bezgraniczne zaufanie. Czy potrafimy tak bezgranicznie zaufać Jezusowi? Nie była to łatwa droga. Często droga odrzucenia, pogardy i cierpienia. Oni byli na to przygotowani. Zaufali Temu, który ich powołał. 

Adwentowe dni niech staną się okazją do odnowienia zaufania Temu, który i nas powołał i uświęcił.