Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

 

Prawo i Prorocy zostali dani narodowi izraelskiemu, aby strzec i rozwijać życie, które otrzymali w darze od Boga po wyzwoleniu z ziemi egipskiej. Jezus przyszedł, aby doprowadzić do wypełnienia się zawartego w przykazaniach zamysłu Boga wobec człowieka. Jest nim pełnia życia ofiarowana każdemu, kto tylko zechce obrać Jezusa za Mistrza, szczerze Go naśladując.

W dzisiejszych czasach jesteśmy w wielkiej potrzebie odkrywania przykazań Bożych nie jako jarzma czy zbioru zakazów, lecz bezpiecznej drogi do pełni życia w królestwie niebieskim. To prawdziwie Dobra Nowina w tym świecie nieustannie wstrząsanym tragicznymi wydarzeniami napawającymi lękiem o przyszłość.

Duchu Święty, prowadź nas ku pełni Prawa i Proroków.