Za nami pierwszy dzień Przystanku Jezus. Recepcja przyjęła około 100 Przystankowiczów! Po obiedzie był czas na zawiązanie wspólnoty, a zaraz po tym przeżycie Eucharystii rozpoczynającej czas rekolekcji, które prowadzi bp Edward Dajczak. Dzień zakończył się Nieszporami i słowem o Słowie.

Przystanek Jezus wpisuje się w oddolny nurt ewangelizacji podejmowanej na przestrzeni lat w Polsce przez środowiska ewangelizacyjne na koncertach młodzieżowych, takich jak np. Jarocin czy Reggae nad Wartą.

Od samego początku wyklarowała się tygodniowa struktura PJ: pierwsze trzy dni poświęcone były rekolekcjom ewangelizacyjnym dla uczestników (ewangelizatorów), by jako pierwsi mogli słuchać Słowa Bożego i doświadczyć Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania, zaś kolejne dni – ewangelizacji bezpośredniej na polach woodstockowych.

Przed pandemię w PJ co roku brało udział od 700 do 1200 ewangelizatorów z Polski, a także z Niemiec, Anglii, Filipin, Luxemburga, Szkocji, Brazylii, Irlandii, Słowacji, Czech, Białorusi, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Francji, Malezji, Chorwacji, Kamerunu i Republiki Centralnej Afryki. Gromadził on ewangelizatorów z różnorodnych środowisk kościelnych, dając doświadczenie jedności w misji ewangelizacyjnej.

Szczególną łaską PJ było to, że po raz pierwszy na taką skalę zgromadził on ewangelizatorów z różnych środowisk kościelnych, gdzie teoria i pragnienie jedności stają się faktem i czytelnym znakiem ewangelicznym. Należy w tym miejscu wspomnieć, że Przystanek Jezus stał się miejscem ewangelizacji podejmowanej w doświadczeniu ekumenicznym. Szanując katolickie doświadczenie organizatora inicjatywy, uczestniczyli w niej także ewangelizatorzy z różnych denominacji chrześcijańskich, którzy wnosili do wspólnego doświadczenia swoje bogactwo wiary i znajdowali dla siebie przestrzeń do współpracy z katolikami w głoszeniu Słowa i składaniu świadectwa.

Pod względem formacji najliczniejszą grupę wśród ewangelizatorów stanowiły osoby formujące się w Szkołach Nowej Ewangelizacji. Drugą co do wielkości była grupa wyrastająca z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Trzecią – grupa osób z Ruchu „Światło-Życie”.
Udział procentowy uczestników PJ: 15% – duchowni, 3% – siostry zakonne, 8% – klerycy, 74% – świeccy. Ekipa prowadząca PJ składała się z około 60 osób duchownych i świeckich, współpracujących ze sobą.

Radio Profeto transmituje wydarzenia z Przystanku Jezus. Szczegółowy plan transmisji TUTAJ.

Źródło: przystanekjezus.pl