Blisko nas

Środa, XIV Tydzień Zwykły, rok I, Mt 10,1-7

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

 

Jezus, rozsyłając swoich uczniów, poleca im głosić, że bliskie już jest królestwo niebieskie. Kiedyś ktoś powiedział, iż mamy tak wiele problemów z naszą wiarą, z relacją do Boga, gdyż jest On za blisko nas. Wydaje się, że powiedzenie to jest bardzo trafne. Jezus jest bowiem „na wyciągnięcie ręki”. Jest w Eucharystii, w sakramencie pokuty, w słowie Bożym, w naszym bliźnim, a także w nas samych. A my ciągle mamy problemy, by Go odkrywać.

Duchu Święty, ucz nas życia bliskością królestwa niebieskiego.