Jezus powiedział do Tomasza: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?”. Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

 

Tomasz Apostoł najczęściej kojarzony jest z człowiekiem, któremu brak wiary. Didymos oznacza dosłownie „bliźniak”. To taki bliźniak każdego człowieka, który powołany jest do tego, aby stawać się bliźniakiem Jezusa. Dzieje się tak wówczas, gdy zasadą postępowania wierzącego staje się miłość. To ona otwiera na Jezusa, który jest „drogą i prawdą, i życiem”. Jezus jest drogą zbawienia, ponieważ objawia prawdę o Bogu i człowieku. On jest prawdą, gdyż daje miłość, życie samego Boga. Jezus jest życiem nie tylko w sensie biologicznym, ale nade wszystko ukierunkowanym na wieczność.

Jezus bardzo mocno podkreśla zjednoczenie z Bogiem Ojcem. Syn jest drogą, którą należy iść, aby powrócić do Ojca. Jego zadaniem jest też dać człowiekowi poznać Boga jako Ojca kochającego w sposób nieskończony. Potwierdza to również Apostoł Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Tomasz nie zna drogi, prawdy i życia, chociaż ma ją przed sobą; Filip nie widzi Ojca, chociaż ma przed oczami Jego oblicze w Synu. Przypomina mu o tym Jezus: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”. Jezus kończy ów dialog obietnicą spełnienia tego wszystkiego, o co ufnie „prosić będziecie w imię moje”. Zbawiciel daje możliwość proszenia i otrzymywania w przyszłości. 

Bóg będzie nas zawsze miłował, aby ta Jego miłość udzielała się poprzez nas innym.