Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

 

    Dzisiejsza Ewangelia z tekstem Ośmiu Błogosławieństw jest bardzo bogata! Tyle chciałoby się powiedzieć, napisać… 

  Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Błogosławieństwo to życzenie duchowej perfekcji, doskonałości. Jak można jednak być szczęśliwym, jeśli cierpimy prześladowanie? 

   Jezus czynił tak wiele dobrego, uzdrowił tylu chorych, a i tak musiał jeszcze więcej wycierpieć. Dlatego też,próbujmy dziś nie narzekać, jeśli ktoś powie do nas coś niemiłego. Spróbujmy nie odwzajemnić się kłamstwem za kłamstwo. 

   Proroków prześladowano, Jezusa prześladowano, pierwszych chrześcijan prześladowano, wielu z naszych braci i sióstr zginęło za wiarę; czemu my mamy mieć lżej? 

   Wielka nagroda czeka na nas w niebie, jeśli wytrwamy!!!

 

Inne komentarze o. Witolda