Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

Sobota, XXVII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 11,27-28

Bóg stworzył świat poprzez słowo: rzekł i stało się (por. Rdz 1). Wszystko, co widzimy w niebie, jest wyrażone słowem Bożym, słowem, które stało się ciałem. Słowo wypowiedziane na początku świata, które aż do dzisiaj zachowuje swoją ożywczą moc. Ryby w morzu rozmnażają się, pisze święty Bazyli, ponieważ tkwi w nich dynamizm słowa Bożego, które powiedziało: bądźcie płodne i rozmnażajcie się, abyście zapełniły wody morskie (por. Rdz 1, 22).

Słowo Boże zostało skierowane do wszystkiego, co istnieje, a zatem także do człowieka, jednak do niego Bóg przemówił w sposób wyjątkowy. Rośliny i zwierzęta rosną, nie zdając sobie z tego sprawy. Człowiek natomiast otrzymał specjalny dar: świadomość, poznanie i wolność. Może świadomie przyjąć stwórcze słowo Boga i dobrowolnie je wysłuchać. W ten sposób staje się tym, czym jest - człowiekiem. Gdziekolwiek rozbrzmiewa słowo Boga - w sumieniu, Ewangelii, w Kościele - objawia się jako siła, która prowadzi nas i całą ludzkość do pełnej realizacji.