Bóg = Przebaczenie

Poniedziałek, VIII Tydzień Zwykły, rok I, Syr 17,24-29

Któż w krainie zmarłych wielbić będzie Najwyższego, zamiast żyjących, którzy mogą oddawać Mu chwałę? Zmarły, jako ten, którego nie ma, nie może składać dziękczynienia, żyjący i zdrowy wychwala Pana. Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają.

 

Dzisiejsze czytanie tak mocno koresponduje z nauczaniem papieża Franciszka o Bogu, który wzywa człowieka na drogę nawrócenia. Papież mówi w Liście Apostolskim "Misericordia et Misera", że nie ma grzechu, którego by Bóg nie darował, jeśli serce jest skruszone! Wierząc w to przesłanie, idźmy za wezwaniem dzisiejszego Słowa: "Nawróć się do Pana, porzuć grzechy, błagaj przed obliczem Jego, umniejsz zgorszenie. Wróć do Najwyższego, a odwróć się od niesprawiedliwości i miej występek w wielkiej nienawiści".