Bóg dał

Sobota, Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (29 września), rok II, J 1,47-51

Odrzekł mu Jezus: "Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym". Odpowiedział Mu Natanael: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!" Odparł mu Jezus: "Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to". Potem powiedział do niego: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego".

 

Imię Natanael oznacza "Bóg dał". To dla mnie klucz rozumienia tej ewangelii. Bóg dał mu czyste serce, które Jezus rozpoznał. To dobra nowina także dla nas. Każdy otrzymał od Boga jakiś dar. On go w tobie widzi. Musisz tylko sam zdać sobie z tego sprawę.