Pan skierował do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: «Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki»”.

 

Bóg, kiedy przychodzi do człowieka, zawsze robi to po coś. Tak było z Natanem, z Dawidem, z Maryją. Tak było z Józefem i tak jest teraz ze mną. Bóg mnie wybiera! Dziękuję Ci, Boże, za to, że mnie wybrałeś, że mogę być przed Tobą i że mogę Tobie służyć.