Bóg jest blisko człowieka

Piątek, Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (31 maja), rok II, So 3,14-17

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości.

 

„Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz się już bała złego”.

Ogromnie ważnym przejawem miłości jest obecność przy osobie, którą się kocha. „Jestem z tobą” to komunikat, który mówi: z tym, co przeżywasz, nie jesteś sam, cokolwiek się wydarzy, masz się o kogo oprzeć, ma cię kto asekurować, możesz iść odważnie, nie musisz się bać, ale możesz patrzeć w przyszłość.

Poczucie, że mam kogoś, kto jest blisko, to nieoceniony, bezcenny, życiodajny dar.

Bóg jest blisko człowieka, to jest Jego zamysł, marzenie, by być blisko. Ale na bliskość trzeba pozwolić, zawsze to jest decyzja dwóch stron.

Ze strony Boga ona jest. A z Twojej?