Bóg jest Miłością

Niedziela, Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok A, J 3,16-18

Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

 

Bóg Ojciec pragnie dla nas życia wiecznego. Ukochał każdego z nas tak mocno, że ofiarował swego Syna – Jezusa, aby umarł za nas na Krzyżu.

Bóg obdarza nas wielką miłością i troszczy się o nas. Dzisiaj jest Święto Trójcy Świętej. Bóg nas stworzył, Jezus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem nas odkupił, a Duch Święty, który został nam po raz pierwszy dany podczas chrztu świętego, obdarowuje nam swoimi darami, abyśmy uczyli się wielkiej miłości do Boga, bliźniego i siebie.

To wielka radość, że mamy takiego Tatę w niebie. Spróbuj codziennie żyć tak, aby być blisko Niego, rozmawiaj z Nim jak ze swoim ziemskim tatą. Mów Mu o wszystkim w modlitwie. ON Cię Bardzo Kocha!