Bóg mieszka obok – Michel Remery

Książka Bóg mieszka obok zrodziła się z autentycznych pytań, które młodzi ludzie kierowali do jej autora – księdza Michela Remery’ego. Pozycja przedstawia dwadzieścia sześć zagadnień społecznych dotyczących kondycji współczesnego człowieka i świata.

Ksiądz Michel Remery jest prezbiterem diecezji Rotterdam w Holandii, znanym ze swojej działalności w sieci oraz zaangażowania w projekty ewangelizacyjne. Ksiądz Remery ukończył architekturę na Uniwersytecie Technicznym w Delft. Później pracował między innymi dla Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych. Kiedy został księdzem, nie porzucił swojej pasji. Wręcz przeciwnie – „pomnożył swoje talenty”, prowadząc badania dotyczące związków pomiędzy architekturą a liturgią.

Jednym z niezwykłych faktów z życiorysu autora jest wydarzenie, które miało miejsce podczas Światowych Dni Młodzieży w Manili w 1995 roku. Młodzież przygotowała wówczas przemówienie skierowane do papieża, które publicznie odczytał holenderski student architektury – Michel Remery. Sprowadzało się ono do słów: „Chcemy spotkać Chrystusa, żyć Chrystusem i żyjąc z Chrystusem, przekazywać to doświadczenie całemu światu”. Jan Paweł II słuchał przesłania młodych z poruszeniem i uwagą. Później zwrócił się do wspomnianego studenta: „Dziękuję ci za to piękne przesłanie. Jestem pewien, że ty możesz to zrobić. Jest to trudne, ale możliwe, i ty to możesz zrobić!”. Słowa papieża zaowocowały w zaskakujący sposób…

Przez kilka lat ks. Remery był członkiem Komisji Doradczej ds. Nowych Mediów w Watykańskim Biurze ds. Internetu. Pełnił również funkcję zastępcy sekretarza generalnego w Radzie Konferencji Episkopatów Europy w St. Gallen w Szwajcarii. Podczas swojej pracy duszpasterskiej spotykał się z wieloma pytaniami oraz wątpliwościami, które wyrażali jego podopieczni. Z czasem z podjętych dyskusji zrodził się projekt Tweetując z Bogiem, składający się z portalu, aplikacji oraz książek.

„Podczas rozmów z młodzieżą ważne było, aby nie osądzać z góry ich pytań. By potraktować je jako wspólne poszukiwanie odpowiedzi i wspólne poznawanie Pana Boga”.
(wywiad z ks. Michelem Remerym, 17.03.2017, https://extraecclesia.pl/2017/03/17/tweetujac-z-bogiem/)

Bóg mieszka obok, podobnie jak inne książki tego autora, charakteryzuje się ciekawą formą nawiązującą do popularnej dziś konwencji dialogu (Q&A). Została ona skomponowana w taki sposób, że znakomicie odpowiada potrzebom zarówno indywidualnego czytelnika, jak i członków grup formacyjnych. Poszczególne zagadnienia zostały ujęte w kategorie, wśród których znalazły się między innymi: ubóstwo („Ile powinienem przeznaczać na potrzebujących?), ochrona środowiska („Czy Jezus był weganinem?”), pokój („Czy to możliwe, by wszędzie był pokój?”), ekonomia („Czy prawo do własności jest wartością chrześcijańską?”) czy nowoczesne technologie („Co myśleć na temat transhumanizmu?”). Autor nie unika kwestii kontrowersyjnych. Przedstawia i równocześnie rzeczowo wyjaśnia nauczanie Magisterium Kościoła na dany temat, posługując się językiem przystępnym dla młodego człowieka. W każdym rozdziale znajdują się inspiracje do osobistej refleksji oraz wskazówki dotyczące konkretnych sytuacji, z którymi wielu z nas mierzy się na co dzień.

„Treść tej książki opiera się na pytaniach, które prawdopodobnie wszyscy sobie zadajemy. Każde z nich zostało wypowiedziane przez młodszych lub starszych ludzi z całego świata. Stąd właśnie taki dobór tematów. Odpowiedzi na te pytania pozwolą Ci poznać podejście Kościoła do tych zagadnień”.
(ks. Michel Remery, O książce)

Polska wersja Your Neighbour is God (Bóg mieszka obok) zostanie wydana nakładem Wydawnictwa św. Stanisława BM we wrześniu tego roku. Będzie ona dostępna na stronie internetowej wydawnictwa: https://stanislawbm.pl/.

Profeto objęło patronat nad tą pozycją.

Bóg mieszka obok nie jest klasycznym „podręcznikiem”. Ma za zadanie zachęcić czytelników do życia Ewangelią, szukania Boga i znajdowania Go w drugim człowieku, który jest obok…