Abp Grzegorz Ryś: Bóg niczego nie zabiera, kiedy ogłasza nam przykazania.

– Czy te dziesięć prostych słów przeżywamy jako drogę do szczęścia, do życia, do pełni, czy przeżywamy jako zbiór zakazów i ograniczeń, które czynią moje życie nieszczęśliwym, niepełnym i nieudanym? – pytał abp Grzegorz Ryś przed koncertem „Dekalog” na stadionie „Orła” w Łodzi kończącym VI Kongres Nowej Ewangelizacji pod hasłem „Miasto – Rewitalizacja”.

W trzecim dniu spotkania ewangelizacyjnego prof. Władysław Stróżewski wygłosił wykład zatytułowany „Jak się spotkać z człowiekiem w zmiennych kategoriach (kodach) kultury”, który stanowił wprowadzenie do panelu dyskusyjnego prowadzonego przez o. Jacka Dubela CSsR. Jego uczestnikami byli prof. Jarosław Gajewski, prof. Bogusław Jasiński, aktor Adam Woronowicz, muzyk Joachim Mencel.

Artyści rozmawiali o tym, jak znajdować Boga w sztuce i w wielkim mieście. Podkreślali, że Bóg jest obecny w sztuce, ale trzeba starań, żeby Go nie zakryć, ale żeby artysta odsłaniał Boga. Aktor Adam Woronowicz opowiedział o swoim doświadczeniu życiowym, o mieście Łodzi, w której wszystko się dla niego zaczęło. Jak wytłumaczył, Bóg wezwał go do przerażającego środowiska, żeby po prostu być. Prof. Bogusław Jasiński stwierdził, że sztuka i Bóg nie są czymś paradoksalnym, ale bardzo się łączą. – My, robiąc w sztuce, odkrywając Boga, odkrywamy też siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy, nie udajemy. Sztuka zaczyna się od odkrycia siebie – powiedział profesor. Na pytanie, czy artyści widzą nadzieję dla sztuki, a przez sztukę nadzieję dla świata, prof. Jarosław Gajewski wskazał, że trzeba uświadamiać artystom problem sztuki, która nawołuje: zmartwychwstań. Zauważono również, że ludzie naznaczeni przez Boga talentem są na służbie wsłuchiwania się w „łagodny szmer istnienia”. – Chrześcijaństwo jest do przekraczania tego, co po ludzku jest nie do przekroczenia. Nie boję się o Kościół, bo jest w dobrych rękach, boję się o człowieka w sztuce – podsumował Adam Woronowicz.

W czasie homilii abp Grzegorz Ryś zwrócił uwagę, że dziś często całe zło w Kościele zrzuca się na pandemię. Ale w kontekście kryzysu należy zadać pytanie o to, na jakim fundamencie oparty był ten dom. Metropolita łódzki zauważył, że o wiele łatwiej jest szukać przyczyn zła na zewnątrz. 

– Wiara jest jak budowanie domu, ale to budowanie jest słuchaniem Słowa – mówił arcybiskup i podkreślił, że do najgłębszych pokładów Słowa można dotrzeć dopiero przez Jego praktykowanie. – Docieramy do głębi Słowa, kiedy doświadczamy siły i mocy, która przychodzi z tym Słowem. Ona nie pochodzi z zadrukowanego tekstu, ale docierając do najgłębszej warstwy, docierasz do skały, którą jest Chrystus – zaznaczał arcybiskup, wskazując, że tylko w komunii z Jezusem możliwe jest przeżycie Słowa do końca. 

– Jeśli choć raz w życiu doświadczyłeś mocy Słowa, któremu zaufałeś, poszedłeś za Nim i zobaczyłeś jak przez to, że w Jezusie, to także i w tobie się ono wypełnia, to miałeś poczucie, że jesteś w domu. Jesteś w domu solidnie zbudowanym i za żadną cenę nie chcesz z niego wyjść. I to jest rewitalizacja – zakończył abp Ryś.

Popołudniowa i wieczorna część Kongresu odbyła się na stadionie „Orła”. Wydarzenie zatytułowano: „Dekalog. Ku doświadczeniu wolności”. Chór i orkiestra pod batutą Huberta Kowalskiego poprowadziły wspólne uwielbienie. Aktor Adam Woronowicz odczytał fragmenty Księgi Wyjścia o Bogu objawiającym się w płonącym krzewie. Komentując to wydarzenie, abp Grzegorz Ryś zwrócił uwagę, że nie można się spotkać z Bogiem i dalej żyć. – Boimy się, że jeśli damy się ogarnąć ogniowi spotkania z Bogiem, to coś w nas będzie musiało ulec spopieleniu – mówił metropolita łódzki i podkreślał, że Boży ogień zapala, ale nie spala. – Bóg nie przychodzi, by cokolwiek, co jest dobrego, sensownego, właściwego w nas niszczyć – mówił. Zauważył, że Bóg pośród ognia swoim palcem wypisał Dekalog na kamiennych tablicach. – Dekalog to jest słowo z ognia. My do niego podchodzimy jak do ognia. „Jeśli to przyjmę, to to mnie zniszczy” – tłumaczył arcybiskup strach człowieka przed Bożymi przykazaniami. – Bóg niczego nam nie zabiera, kiedy ogłasza przykazania. Czy te dziesięć prostych słów przeżywamy jako drogę do szczęścia, do życia, do pełni, czy przeżywamy jako zbiór zakazów i ograniczeń, które czynią moje życie nieszczęśliwym, niepełnym i nieudanym? – pytał abp Ryś.

Wskazując na puste krzesła na trybunach stadionu, arcybiskup pytał, czy uczestnicy wydarzenia traktują je jak porażkę czy wezwanie. – Bóg nie tylko kocha ludzi, ale może ich kochać przez ciebie. Bóg nie tylko wyzwala ludzi, ale może ich wyzwolić przez ciebie. Dobra Nowina jest nie tylko o tym, że Bóg się upokarza wobec ludzi, ale może się też wobec nich upokorzyć przez ciebie – mówił metropolita łódzki.

Następnie grupa teatralna przedstawiła niewolę, a potem wyjście Izraela z Egiptu. Wszyscy uczestnicy mogli doświadczyć przejścia przez Morze Czerwone. Arcybiskup zwrócił uwagę, że to nie jest naiwny teatrzyk, bo każdy chrześcijanin doświadczył tego przejścia w momencie chrztu. W tym momencie uczestnicy wydarzenia odnowili przyrzeczenia chrzcielne.

Następnie na scenie na stadionie „Orła” wybrzmiał międzynarodowy muzyczny projekt „Decalogue” inspirowany dziesięciorgiem przykazań. Wystąpili Tony Melendez, o. Stan Fortuna, Adeb Chamoun Trio, Marika, Krzysztof Iwaneczko, Józef Skrzek, Dikanda, Agnieszka Cudzich, Piotr Łukaszewski i Marcin Spenner, Rafał Kobyliński SJ i o. Tomasz Jarosz CSsR. Chór i orkiestrę poprowadził Hubert Kowalski, a za kierownictwo artystyczne całości odpowiadał Marcin Pospieszalski.

Po koncercie, wprowadzając do adoracji Najświętszego Sakramentu, abp Grzegorz Ryś zaprosił do wsłuchania się w wykład przykazań Jezusa, który zaczyna się od ośmiu błogosławieństw. Modlitwę zakończyło uroczyste błogosławieństwo.

VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji odbywał się w Łodzi od 9 do 11 września pod hasłem „Miasto – rewitalizacja”. Kongres był próbą głębszego odczytania i zastosowania wskazań papieża Franciszka z dokumentu programowego Evangelii gaudium o ewangelizacji prowadzonej na terenach miejskich. Wydarzenie zorganizowali Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji, Fundacja Porta Fidei i Archidiecezja Łódzka.

Wszystkie konferencje, panele dyskusyjne, homilie wygłoszone na Kongresie są do odsłuchania w archiwum Radia Profeto: https://profeto.pl/kategorie/kongres-nowej-ewangelizacji.