Bóg nie potępia

Poniedziałek, V Tydzień Wielkiego Postu, rok II, J 8,1-11

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

 

I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Bóg w osobie Jezusa Chrystusa uświadamia nam bardzo jasno, że nigdy nie oskarża, nigdy nie potępia. Wobec człowieka popełniającego grzech ma tylko jedno pragnienie – uwolnić go od zła grzechu. Oskarżycielem jest zawsze diabeł (grec. Diabolos oznacza oszczercę) i ci, którzy wchodzą pod jego wpływ i panowanie. Diabeł w swej przewrotności popycha ludzi do szukania sposobu na oskarżenie samego Jezusa, tak jak w raju oszczerczo oskarżył Boga przed pierwszymi rodzicami o ukrywanie przed nimi drogi do pełni szczęścia.

Sposobem na uwolnienie się od szatańskiego ducha oskarżania i błąkania się po bezdrożach grzechu jest nawrócenie, czyli zerwanie z grzechem, by móc wchodzić na drogę naśladowania Jezusa. On chce także nam udzielić swojego przebaczenia i miłosierdzia, abyśmy przekazywali  je innym, abyśmy nigdy nie stali się narzędziem diabła, oskarżając i potępiając drugiego człowieka.

Duchu Święty, pogłębiaj w nas doświadczenie przebaczenia, które ofiarowuje nam Bóg.