Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

 

Bóg panuje nad wszystkim, jest prawdomówny i daje nam życie wieczne. Taką obietnicę złożył tym, którzy uwierzą Jemu i Jego Synowi – Jezusowi Chrystusowi.

Nasza wiara powinna być całkowita i bezkompromisowa. Nie możemy tylko w połowie uwierzyć w Niego, słuchać tylko niektórych przykazań, które nam pasują. Skoro Bóg nam mówi, że nad wszystkim panuje, to na pewno tak jest. Nawet w trudnych chwilach, kiedy przeżywamy jakieś przeciwności, musimy pamiętać, że On się ciągle nami opiekuje.

Powierz Mu wszystkie swoje problemy i cierpienia. I zaufaj, że On się wszystkim zajmie.