Bóg przygląda się każdemu z nas

Piątek, Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (29 września), rok I, J 1,47-51

Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

 

„Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.

Bóg przygląda się każdemu z nas. Przenika i zna każde ludzkie serce, myśli i czyny. Nic przed Nim się nie skryje. Czy mam się tego bać? Ależ nie! Dobry Bóg jak Ojciec strzeże swoich dzieci i chce dla nich tego, co najlepsze: królestwa Bożego w nas i pośród nas, zbawienia dusz i życia z Nim w wieczności. Kiedy Jezus mówi do Natanaela: „widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym (…)”, to tak jakby mu chciał powiedzieć: wiem o tobie wszystko, znam twoje życie, twoje ciemności, smutki i radości. Słyszę, jak do Mnie wołasz, znam twój głos. I przychodzę ci z pomocą. Daję ci odpowiedź na twoje pytanie, wysłuchuję twojej modlitwy i twojej prośby… Natanael doświadcza tutaj prawdziwego, osobistego spotkania z Jezusem…

I tak jak on, tak każdy z nas, kiedy szuka Boga w prawości serca, kiedy w prawdzie i ze szczerością zwraca się do Niego, kiedy u Niego szuka rozwiązań swoich problemów, kiedy naprawdę chce Go spotkać, wtedy Bóg interweniuje. I prędzej czy później doświadczymy spotkania z Bogiem, doświadczymy Jego działania.

Bóg kocha serca prawe i czyste, i te, które ufają Jego imieniu, i każdemu odpowiada zarówno według jego postępowania, jak i według swojego miłosierdzia. Takie doświadczenie Boga otwiera oczy i serca na uwielbienie i sprawia, że wszystko staje się „nowe” w Jezusie. Bo z Nim i w Nim wszystko jest możliwe, a Jego obietnice są wielkie.

Ufajmy Panu i pozwólmy Mu się przenikać, pozwólmy Mu działać w naszym życiu. Niech Jego łaska napełnia nasze serca i czyni je poddanymi na działanie Ducha Świętego! Amen!