Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».

 

Nawet w życzeniach noworocznych potrafimy być standardowi: „szczęśliwego Nowego Roku”, „zdrowia, szczęścia, pomyślności”, „oby Nowy Rok był lepszy”. A Bóg, ucząc nas życia, uczy też składania życzeń, które mają być błogosławieniem bliźniego, prośbą o Bożą opiekę, życzliwość, łaskę i pokój. Składać komuś życzenia to okazać mu serce i swoją miłość. Inaczej tylko Nowy Rok będzie lepszy – nie ja, i nie Ty.