Bóg wybrał

Niedziela, Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok B, Pwt 4,32-34.39-40

Mojżesz tak powiedział do ludu: «Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój».

 

W historii świata tak się wydarzyło, że Bóg wybrał sobie naród na wyłączność. I temu narodowi w sposób szczególny się objawił, przekazał mu prawa i nakazy, które miały sprawić, że będzie ludem najszczęśliwszym pod słońcem. Naród wybrany ze swojej strony musiał tylko posłuchać Boga. I właśnie do tego namawiał go Mojżesz. Z Pisma Świętego wiemy, że z tą wiernością Izraelitów bywało różnie. Natomiast Bóg zawsze wiernie wypełniał przymierze, które zawarł. I wybaczał wszelkie niewierności narodu wybranego.

Nowym narodem wybranym jest Kościół. I musimy sobie zadać pytanie, czy my potrafimy wiernie wypełniać wolę Pana Boga w naszym życiu, strzec Jego praw i nakazów. Bóg przez słowa Pisma obiecuje nam, że gdy będziemy wierni, to spotka nas za to nagroda – życie wieczne w niebie. Starajmy się wypełniać w naszym życiu wolę Boga, bo jest o co walczyć.