To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. Dlatego oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy nie będą już mówić: Na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz raczej: Na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył, tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi.

Wiara podupada, gdy tylko się wspomina. Gdy wspominamy Boże Narodzenie czy inne święta. A przecież Bóg jest żywy, jest i działa dzisiaj. 

Izraelici, jak pisze prorok Jeremiasz, nie będą już tylko wspominać, że Bóg ich wyzwolił z Egiptu. Powiedzą, że Bóg ich dzisiaj na nowo zgromadził. 

Zastanów się, co Bóg dzisiaj, w ostatnim czasie zrobił dla ciebie.