Bóg żywy

Wtorek, III Tydzień Adwentu, rok I, Jr 23,5-8

W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: "Pan naszą sprawiedliwością". Dlatego oto nadejdą dni, mówi Pan, kiedy nie będą już mówić: "Na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej!" lecz raczej: "Na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył", tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi”.

 

Wiara podupada, gdy tylko się wspomina. Gdy wspominamy Boże Narodzenie czy inne święta. A przecież Bóg jest żywy, jest i działa dzisiaj.

Izraelici, jak pisze prorok Jeremiasz, nie będą już tylko wspominać, że Bóg ich wyzwolił z Egiptu. Powiedzą, że Bóg ich dzisiaj na nowo zgromadził.

Zastanów się, co Bóg dzisiaj, w ostatnim czasie zrobił dla ciebie.