«Oto nadchodzą dni – mówi Pan – kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”. Dlatego właśnie nadchodzą dni – mówi Pan – kiedy nie będą już mówić: Na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz raczej: Na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył; tak że będą mogli mieszkać na swej ziemi».

 

Wiara podupada, gdy ograniczamy się tylko do wspomnień – wspomnień Bożego Narodzenia czy innych świąt. A przecież Bóg jest żywy. Jest i działa dzisiaj.

Izraelici, jak pisze prorok Jeremiasz, nie będą już tylko wspominać, że Bóg ich wyzwolił z Egiptu. Powiedzą, że Bóg ich dzisiaj na nowo zgromadził.

Zastanów się, co Bóg dzisiaj, w ostatnim czasie zrobił dla Ciebie.