Bogaci bogacą się?! A biedni stają się biedniejsi!?

Czwartek, XVI Tydzień Zwykły, rok I, Mt 13,10-17

Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?» On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli».

 

Cóż to za Boża pedagogika, skoro Sprawiedliwy okazuje się niesprawiedliwy? Jak inaczej można rozumieć słowa: Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma (…). Czyli jeżeli ktoś jest bogaty, to będzie miał jeszcze więcej, a biednemu zabiorą to, co posiada, aby cierpiał jeszcze większą biedę? Czy o to Jezusowi chodziło, gdy wypowiadał te słowa? Gdzie tu sens i logika?

W ogromnym błędzie jest ten, kto tak pomyślał, czytając powyższą perykopę biblijną. Dzisiejsza Ewangelia to fragment przypowieści o siewcy. Tylko w 13 rozdziale Mateusz Ewangelista zebrał siedem przypowieści, układając je w całość i tworząc jakby jedną logikę, której tematem jest królestwo Boże. Jezus wyjaśnia naukę o królestwie Bożym, posługując się przypowieściami. Uczniowie są uprzywilejowani, jeżeli chodzi o poznanie Bożego planu. Kwestia, jaką podejmuje Jezus w tej perykopie, dotyczy zatem spraw duchowych. Nie wypowiada ich w kontekście materialnym – posiadania dóbr doczesnych. Zatem przedmiotem posiadania jest orędzie o królestwie Bożym, obfitowanie jest jego eschatologicznym wypełnieniem. Nieznajomość orędzia o królestwie i samego królestwa, tj. brak udziału w królestwie, prowadzi do utraty także tego, w czym człowiek pokładał nadzieję.

Uczniowie zdecydowali się pójść za Jezusem – otrzymają jeszcze więcej, ci, którzy od Niego odejdą (na myśl nasuwa się Judasz), stracą wszystko – nadzieję, a czasem nawet życie. Jesteś z Jezusem?