Boża droga

Środa, X Tydzień Zwykły, rok II, Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

 

Prawo, które ustanowił Bóg u zarania dziejów ludzkości, miało prowadzić ludzi do zbawienia. Droga, którą Bóg wskazuje, może nam się wydawać niezrozumiała i często trudna do naśladowania. Jezus w dzisiejszej Ewangelii zapewnia nas, że życie w zgodzie z Prawem powiedzie nas ścieżkami, którymi powinniśmy iść. Musimy też pamiętać, że żadna próba poszukiwania szczęścia, radości życia nie w Bogu, ale w doczesności, w pokusach tego świata nie da nam zbawienia. Oddala nas od odnalezienia w sobie tej Bożej iskry, która pozwoli przemienić nasze życie tak, aby stało się lepsze. Idąc tylko Bożą drogą, możemy powiedzieć, że żyjemy pełnią życia. Wypełniając Prawo, pozwalamy Bogu działać w naszym życiu.