Boża łaska

Środa, Środa Popielcowa , rok I, Mt 6,1-6.16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

 

Owocem Twoich dobrych uczynków, modlitwy, postów nie są pochwały ludzi i sława, ale Boża łaska. To nie jest z pewnością proste, aby wszystkie swoje przedsięwzięcia, które podejmujesz na chwałę Bożą, zachować tylko dla siebie. To pragnienie podzielenia się z bliskimi lub innymi ludźmi tym, czego dokonałeś, nie jest złe. Jednak nie powinno być w nim pychy, wywyższania się, nie można robić dobrych rzeczy na pokaz.

W chwilach, kiedy chcesz podjąć wyzwanie, które ma Cię zbliżyć do Boga, i pokazać, jak żyć w zgodzie z Ewangelią, warto się modlić. Jak się modlić? Jezus daje nam wskazówkę. Pobądź sam ze sobą albo spróbuj wejść w dialog z Bogiem. Ta forma modlitwy niech będzie bardziej słuchaniem niż mówieniem. Prosząc Jezusa, aby wszystkie Twoje czyny były zgodne z wolą Bożą, będziesz otwierał swoje serce na Bożą obecność, a to na pewno doprowadzi Cię do radości i spokoju ducha.