Boża obecność

Środa, IV Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Iz 49,8-15

Tak mówi Pan: «Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: „Wyjdźcie na wolność!”, a marniejącym w ciemnościach: „Ukażcie się!” Oni będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę i moje gościńce wzniosą się wyżej. Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z północy i z zachodu, a inni z krainy Sinitów. Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi». Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał ». «Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!».

 

„Mówi Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!”.

Można mieć różne wyobrażenie tego, jak działa albo jak powinien działać Pan Bóg. Jak powinien reagować na różne doświadczenia, które mają miejsce w naszym życiu albo ludzi obok. Te wyobrażenia, sugestie co do Bożej interwencji mogą doprowadzać do takiego wniosku, że Pan Bóg jest albo Go nie ma, bo zareagował lub nie na dane wydarzenie.

Prorok Izajasz w tym fragmencie pokazuje, że Bóg jest przy człowieku niezależnie, czy widać spodziewane działanie, czy nie. To, że Pan Bóg jest, jest tak samo pewne jak to, że niemowlę ma matkę, która wydała go na świat.

Boża obecność, a tym samym Boże działanie jest pewne. To, że ono nie jest takie, jak byśmy się spodziewali, to tylko pokazuje, że Boga nie można zamknąć w swoim własnym sposobie myślenia. Bóg w swoim sposobie działania nie jest do sterowania, ale do odkrywania przez człowieka.