Boża zbroja

Czwartek, XXX Tydzień Zwykły, rok II, Ef 6,10-20

Bracia: Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień – żebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.

 

„Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła” (Ef 6, 10-11). Nie toczymy walki przeciw krwi i ciału. Idiom „krew i ciało” w języku biblijnym oznacza człowieka. Nie walczymy więc z ludźmi, ale przeciw „rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła”. Apostoł Narodów zbroją wojownika obrazuje duchowe „uzbrojenie”. Zbroja jest przenośnią duchowej mocy, która płynie z wiary i prawdy Słowa Bożego. Hełm zbawienia i miecz Ducha, czyli Słowo Boże, wśród modlitwy i błagania. Tę postawę duchową w innym miejscu uzupełnia o miłość i o pokój Chrystusowy, który ma kierować sercem. Tymi cechami ma się wyróżniać uczeń Chrystusa. Prawdziwy wojownik nie walczy zbrojnie, ale mocą łaski Bożej pokonuje wszelkie zło. To łaska Boża inspiruje i wspiera wyobraźnię i czyny miłości. Wytrwanie w miłości Bożej do końca jest zwycięstwem.