Boże paradoksy

Niedziela, IV Tydzień Adwentu, rok C, Mi 5,1-4a

Tak mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie on i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A on będzie pokojem.

 

Z najmniejszego miasta plemienia Judy przyjdzie na świat Lew Judy. Królewski majestat objawi się w Pasterzu. Wygnańcy powrócą do domu, gdzie zaznają bezpieczeństwa i pokoju.

Boże paradoksy zmieniają i świat, i mnie.