Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków!

 

Nie oszczędza Jezus faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Nie byłby taki surowy, gdyby nie widział ich wnętrza. Z zewnątrz wszystko wyglądało dobrze – kult, zachowanie prawa, obyczaje, poprawność. Jezus jednak jest zainteresowany sercem człowieka, w którym pod osłoną tych wszystkich ładnie wyglądających masek może się kryć zwyczajne plugastwo nieprawości.

Nic się nie ukryje przez wzrokiem Boga – i to może przerażać, ale Boże wejrzenie może wszystko przemienić – i to daje nadzieję.

 

Zobacz >>Archiwum<< Radia Profeto - wszystkie audycje, które były emitowane na naszej antenie w jednym miejscu.