Boże szczęście

Czwartek, XVI Tydzień Zwykły, rok II, Mt 13,10-17

Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?» On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli».

 

Dziś Jezus mówi między innymi o szczęściu: „szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą”. Jezus uświadamia mi, że żyję w Bożej obecności. Jest to powód do radości. Mogę słuchać Bożego słowa i odkrywać Jego działanie w moim życiu.

Dziękuję, Panie Jezu, za ten wielki dar Twojej obecności.

Proszę Cię, abym moje szczęście budował razem z Tobą i według Twojego planu.