Mojżesz powiedział do ludu: «A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?»

 

Mój styl życia według Bożych zasad jest wyzwoleniem a nie uciemiężeniem, drogą ku dobru i mądrości a nie ich marną choć błyskotliwą podróbką, oraz zachwycającym odkryciem przez tych, którzy Go do tej pory nie znali, objawieniem, że On naprawdę jest. 

Może więc już dosyć narzekania, że to nic nie da. Pan mówi nam dzisiaj zupełnie coś odwrotnego.