Bp Artur Ważny nowym Przewodniczącym Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji

W czwartek 18 listopada podczas 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Na Przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji powołano bp. Artura Ważnego. Biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej będzie tę funkcję pełnił przez pięcioletnią kadencję.

Bp Artur Ważny urodził się 12 października 1966 r. w Rzeszowie. Pochodzi z parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. W 1985 r. wstąpił do seminarium w Tarnowie, a w 1991 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w parafii Matki Bożej Bolesnej w Limanowej i NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach, gdzie później był także proboszczem.

Zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży – jako dyrektor diecezjalnego biura duszpasterstwa młodzieżowego i duszpasterz akademicki. W latach 2014–2019 był dyrektorem diecezjalnego biura nowej ewangelizacji, a później pełnił posługę ojca duchownego kapłanów diecezji tarnowskiej. 12 grudnia 2020 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej.

Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji powstał decyzją Konferencji Episkopatu Polski podjętą na 356. Zebraniu Plenarnym w dniach 14–16 października 2011 r. Działalność Zespołu prowadzona jest przy współpracy z Komisją Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa.

Pośród specyficznych zadań Zespołu należy wymienić: pogłębianie teologicznego i duszpasterskiego znaczenia nowej ewangelizacji; promowanie i popieranie studium, szerzenia i wprowadzania w życie papieskiego Magisterium odnoszącego się do tej tematyki; upowszechnianie i wspieranie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją; studiowanie i wspieranie wykorzystywania nowoczesnych form przekazu jako narzędzi nowej ewangelizacji.