Bp Edward Dajczak na Przystanku Jezus: Dać twarz słowom Jezusa

Na inaugurację tegorocznego Przystanku Jezus w Czaplinku bp Edward Dajczak sprawował Mszę św. o nową ewangelizację. W czasie liturgii odczytywany był fragment Ewangelii, w którym św. Łukasz opisuje modlitwę Jezusa w synagodze w Nazarecie i mesjańskie proroctwa Izajasza. – Te słowa były często czytane w synagodze. Ale w ustach Jezusa brzmiały inaczej. Ludzie wpatrzyli się w Niego, bo wszystko nabrało jakby nowego wyrazu. Jezus tym słowom dał twarz – mówił biskup koszalińsko-kołobrzeski, podkreślając, że jest to najważniejsze wezwanie dla ewangelizatorów Przestanku Jezus – dać twarz słowom Jezusa.

– W czasie rekolekcji musimy zatrzymać się przy Jezusie w sposób tak uległy, żeby Bóg mógł w nas dokonywać tego, co chce – mówił bp Dajczak, podkreślając, że Jezus nie przyszedł realizować własnych planów, ale plan Ojca. Biskup zwrócił uwagę, że od pierwszej do obecnej edycji Przystanku Jezus parokrotnie zmienił się świat – przede wszystkim w ludziach. – Dziś w ewangelizacji potrzeba człowieka, który będzie miał odwagę przekroczyć zastane granice, zastany sposób reagowania – i nie chodzi o nowinki, o jakieś show ewangelizacyjne – ale chodzi o przekraczanie granic w Duchu Świętym – dodawał, wskazując, że największym zagrożeniem dla przekazu wiary jest bezmyślne powtarzanie wyuczonych formuł katechizmowych. – Nic w Bogu nie jest statyczne. Nic nie jest oglądaniem się wstecz i powtarzaniem tego, co było zawsze – mówił, podkreślając, że słowa Ewangelii są od dwóch tysięcy lat te same, ale ciągle nowe. – Kochać dzisiaj człowieka oznacza inne zachowanie, inne słowa i być może nawet na naszej twarzy inaczej wypisane – mówił biskup, zwracając uwagę, że wrogiem miłości jest przyzwyczajenie, i apelował, aby pozwolić Bogu, by dał nam łaskę świeżości.

– Miłość nic nie traci na spotkaniu z krzyżem – podkreślał bp Dajczak, zachęcając ewangelizatorów do pokory. – Miłość bardzo zyskuje, kiedy podróżuje incognito. Niekoniecznie wtedy, gdy jest na sztandarach, ekranach, monitorach, ale wtedy, gdy jest w głębi serca – dodawał. – My mamy być żywymi tablicami wypisanymi miłością Boga w naszych sercach, w naszych ciałach. A Zbawiciel to On – nasz Pan – zakończył.

22. edycja Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej Przystanek Jezus odbywa się w dniach 1–7 sierpnia 2022 r. pod hasłem „Wszyscy jesteście braćmi” (por. Mt 23, 8). Do Czaplinka w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przyjechało 130 ewangelizatorów. Przez pierwsze trzy dni uczestniczą w rekolekcjach prowadzonych przez ks. Michała Olszewskiego SCJ i warsztatach ewangelizacyjnych, po czym wyjdą do ewangelizacji na polach Festiwalu Pol’and’Rock.

Transmisje z rekolekcji, nabożeństw i innych wydarzeń Przystanku Jezus przeprowadzi Radio Profeto. Szczegółowy plan w ramówce na stronie www.profeto.pl/radio.

Przystanek Jezus jest ogólnopolską inicjatywą ewangelizacyjną skierowaną do ludzi młodych uczestniczących w Festiwalu Pol’and’Rock. Powstał w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w roku 1999 jako odpowiedź na potrzebę duszpasterskiej opieki nad młodzieżą zgromadzoną na Przystanku Woodstock – jednym z największych koncertów muzyki rockowej w Europie gromadzącym kilkaset tysięcy młodych. Jako dzieło ewangelizacyjne Przystanek Jezus od samego początku cieszył się aprobatą Konferencji Episkopatu Polski jako odważna i nowatorska forma obecności Kościoła pośród młodych. Inicjatorem pierwszego Przystanku Jezus w Żarach (1999) był bp Edward Dajczak (ówczesny biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej), zaś organizatorem Wspólnota św. Tymoteusza – Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji z Gubina pod opieką ks. Artura Godnarskiego.