Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

 

Można odczuwać głód fizyczny, można odczuwać zmęczenie, ból… To wszystko dotyka naszego ciała i jest częścią naszego życia. Ale jakże przykre jest poczucie braku miłości. Niekochane dzieci. Skłócone małżeństwa, rodziny, sąsiedztwa. Brak miłości to chyba najgroźniejsza choroba XXI wieku.

Dostrzega to także Bóg, który pragnie uzdrowić człowieka z tej choroby. Daje konkretne rady, jak budować miłość, życzliwość, dobroć. Bądźmy zatem miłosierni – nie osądzajmy innych, nie potępiajmy, przebaczajmy. Dzielmy się z innymi miłością, aby jej nigdy nie zabrakło.