Braterskie upomnienie

Środa, XIX Tydzień Zwykły, rok I, Mt 18,15-20

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

 

Braterskie upomnienie, którego uczy nas Jezus, jest jednym z narzędzi w budowaniu takiej jedności między członkami Kościoła, by mogła się wypełniać Jezusowa zapowiedź: "Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie". Jest to potencjał większy niż czołgi, bombowce i wyrzutnie rakietowe, które dzisiaj znowu z morderczą siłą są wykorzystywane. W tych czasach pełnych niepokojów i toczących się wojen jest niezmiernie ważne nasze wzrastanie w jedności serc i umysłów. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów współpracy z Bogiem chcącym nieustannie uzdrawiać poranione ludzkie serca, wprowadzając upragniony pokój.

Duchu Święty, czyń nas skutecznymi w budowaniu jedności.