Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: «Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy oświadczę im: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!» Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki". Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Prezydent Barack Obama, ubiegając się o drugą kadencję prezydencką w czasie swojej kampanii przedwyborczej, odniósł się do Ewangelii, mówiąc, że jest piękna, ale niemożliwa do wprowadzenia w życie. Gdy Franciszek został wybrany papieżem, po niecałym roku jego pontyfikatu ten sam prezydent powiedział, że w papieżu Franciszku widzi uosobienie Ewangelii. Są więc ludzie, którzy słuchają Ewangelii i jej nie wypełniają, i są tacy, którzy słuchając, wprowadzają ją w życie. 

Dlaczego można słuchać, a jednocześnie nie żyć usłyszanym słowem na co dzień? Z powodu głupoty, jaką jest wiara w kłamstwo grzechu. Użyte w tłumaczeniu określenie „nierozsądny” w oryginale ma znaczenie – tępy, głupi. Głupota ma dzisiaj wielu adeptów. Tyle bowiem tragicznych życiowych doświadczeń, a nadal tak wielu nie wybiera Jezusa jako fundamentu codziennego życia. 

A jak jest z nami? Czy każdy nasz wybór, nawet ten najdrobniejszy, jest opowiedzeniem się za Jezusem?

Duchu Święty, ucz nas budować każdą chwilę naszego życia na skale!